Dienstverlening

Dienstverlening

Vakkundig loonverwerkingsadvies

“We gaan ervan uit dat we u met onze salarisadministratiediensten helpen met een van de belangrijkste activa van uw bedrijf: de werknemers. Dit is waarom wij ons bezig houden met de details en waarom vele internationale bedrijven op ons vertrouwen.”

Onze dienstverlening verzorgt al de behoeften op het vlak van loonverwerking van een Spaans bedrijf.

We zullen u ook adviseren over welke kosten er gepaard gaan met het in dienst nemen van mensen in Spanje. De werkgever betaalt bijvoorbeeld rond 30% van het brutoloon van de werknemer aan sociale lasten! We kunnen ook hier alle opties met u doornemen en u het beste advies geven dat bij uw bedrijf past.

Met onze salarisadministratiediensten stellen we maandrapportages en de berekeningen voor u op en regelen we op tijd de afdracht van sociale zekerheidspremies en inkomstenbelasting.

Het in dienst nemen van mensen in Spanje omvat heel wat papierwerk om te verzekeren dat de werknemers en het bedrijf voldoen aan de Spaanse regelgeving. Als dit niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot zware boetes voor het bedrijf. Wij kunnen u adviseren over wat er moet gebeuren en we kunnen u begeleiden bij de vereiste registratie.

Werknemers in Spanje zijn goed beschermd en daarom is het belangrijk dat u hen de juiste arbeidsovereenkomst geeft die bij u en hen past. We zullen u adviseren over het best geschikte contract.

ROSCLAR kan alle stappen van uw salarisadministratie beheren, uitbouwen, berekenen en bevestigen.

We bieden ook de mogelijkheid van een schaduwslarisadministratie

GL-bestandsaanpassing
Vele klanten vragen ons om deze service. Dit is een persoonlijke dienst die we aanbieden aan klanten die om een uniek en bepaald bestand verzoeken. Elk bestand is anders, omdat het opgesteld wordt op verzoek van de klant.

Geldbewegingen (statutaire betalingen en betalingen van werknemers)
Als u geen bankrekening in Spanje hebt of bij dit deel van de procedure een beroep op ons wilt doen, bieden we onze klanten de mogelijkheid aan om onze bankrekeningen te gebruiken om ofwel uw Spaanse werknemers of statutaire derden (zoals sociale zekerheid en belastingdienst) te betalen. Als u meer wilt weten over deze dienst, neem dan gerust contact met ons op via e-mail.

Trustaccounts voor klanten
Sommige klanten kiezen ons om hun NIET-statutaire betalingen af te handelen. We bieden hen de mogelijkheid om een speciale bankrekening te openen voor dergelijke behoeften, zoals leasingbetalingen, huur, telefoonrekeningen enz. Stuur ons een e-mail ons voor meer informatie.

Juridische vertegenwoordiger in Spanje
Afhankelijk van de structuur en vorm van uw bedrijf, vereist u misschien dat iemand bij het belastingkantoor optreedt als uw juridische vertegenwoordiger of misschien hebt u een Spaans postadres nodig.

Openen van een zakelijke bankrekening
Indien nodig, bieden we u de mogelijkheid om een bankrekening te openen in uw naam zonder dat u naar Spanje hoeft te komen. Deze dienst wordt op aanvraag geleverd. U kunt ons e-mailen voor meer informatie.

E-Accounting

Rosclar voorziet in al uw behoeften op het gebied van boekhouding.

Volledige boekhoud- en accountingdiensten voor bedrijven en professionals die in Spanje werken
We stellen financiële verslagen op in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudingsprincipes (GAAP) voor gebruik door banken, investeerders en andere derden. De Spaanse algemeen aanvaarde boekhoudingsprincipes lijken op de Amerikaanse en Britse GAAP.

We kunnen u volledige boekhouddiensten leveren volgens alle nationale kwaliteitsstandaarden. We zijn lid van de Spaanse Economische Kamer.

We zijn ook lid van de  Britse Kamer van Koophandel in Spanje

Belastingadvies

Rosclar biedt u de mogelijkheid om belastingaangiftes te doen in uw naam. Misschien hebt u al een boekhoudbeleid en wilt u alleen dat we u bij uw belastingverplichtingen vertegenwoordigen bij het belastingkantoor.

Rosclar biedt een ruim gamma consultingservices aan voor zowel geabonneerde als niet-geabonneerde klanten. We hebben zoveel mogelijk kennis op alle vakgebieden verzameld. U kunt onze consulenten advies vragen over alles betreffende belastingen in Spanje.

Ontbinding van uw Spaanse B.V.

Deze procedure is ook bekend als vrijwillige ontbinding. Dit is een procedure onder de Bedrijvenwet die de verwijdering van het bedrijf uit het handelsregister mogelijk maakt, gewoonlijk wanneer het bedrijf slaapt. Let op dat dit geen insolventieprocedure is.

Als het bedrijf geen nuttig doel dient, neemt de ontbinding ervan de noodzaak weg voor jaarlijkse belastingaangiften en een boekhouding. Het bedrijf kan alleen worden ontbonden (verwijderd uit het handelsregister), als de wettelijke voorwaarden van toepassing zijn. Vraag onze consulenten om advies over uw specifiek geval en zij zullen u het juiste antwoord geven.

Belastingcontrole

Wij bieden de optimale ervaring en kennis om namens u belastingcontroles bij te wonen, die in Spanje kunnen plaatsvinden. Onze belastingadviseurs helpen u graag verder.