1. IDENTIFICATIE. Het geregistreerde webdomein: In navolging van de rapportageverplichtingen in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatieservicebedrijven en elektronische handel weerspiegelen de volgende gegevens ROSCLAR SL (ROSCLAR), voor dit doel opgericht in C/ MUNTANER, 239 Ático, 08021 Barcelona, met btw-nummer: B- 64035454 geregistreerd in het handelsregister van Madrid in volume 38097 van het handelsregister van Barcelona Folio 83, Page B- 318492. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. website.

2. PRIVACY. Rosclar voldoet aan de richtlijnen van de Organische Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december ter goedkeuring van de regelgeving ter implementatie van de Wet en andere toen goedgekeurde regels. Rosclar streeft naar het correcte gebruik en omgang met persoonlijke gebruikersgegevens. Hierdoor kunt u na aanvaarding van de voorwaarden van de verwerking van uw gegevens met betrekking tot elke vorm van gegevensverzameling ROSCLAR schriftelijk informeren dat u gebruik wenst te maken van uw recht om de gegevens te bekijken, te corrigeren, te wissen of de verwerking ervan of overdracht aan derden te weigeren. ROSCLAR voldoet bovendien aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatieservicebedrijven en elektronische handel en zal te allen tijd uw toestemming vragen om uw e-mailadres te gebruiken voor commerciële doeleinden.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM. ROSCLAR en zijn licentiehouders bezitten alle intellectuele en industriële eigendommen op zijn website, evenals alle elementen erop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelstekens of logo's, kleurpalletten en ontwerpen, materiaalselectie, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Alle rechten voorbehouden. Onder de voorwaarden van artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf van de wet op het intellectuele eigendom zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief alle middelen om de gehele of een deel van de inhoud van deze website beschikbaar te maken voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook en door middel van om het even welke middelen, uitdrukkelijk verboden zonder de toestemming van Rosclar. De gebruiker houdt zich eraan Rosclars rechten op de intellectuele eigendom te respecteren.

4. KOPPELINGEN. In het geval dat er op http://www.rosclar.com koppelingen, of hyperlinks, naar andere internetsites staan, oefent Rosclar geen enkele controle uit over dergelijke websites en hun inhoud. Rosclar is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van om het even welke link die tot een andere website behoort.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. Rosclar is in geen enkel geval aansprakelijk voor om het even welke schade die kan ontstaan, zonder beperking, uit fouten en weglatingen in de inhoud, de onbeschikbaarheid van de website of de overdracht van virussen of malwareprogramma's via de inhoud, hoewel het bedrijf alle noodzakelijke technologische stappen neemt om deze te voorkomen.

6. WIJZIGINGEN EN UPDATES Rosclar behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de website en aan de configuratie, beschikbaarheid en presentatie ervan.

Contact

  info (@) rosclar.com
  +34 932 173 444
  Muntaner, 239 ático
      08021 Barcelona (Spain)

 

ADP Streamline

ADP Employer Services International verleent uitbestede salarisadministratiediensten in meerdere landen door middel van ADP Streamline®.

RH Rosclar is een lokale partner van het Spaanse ADP Streamline®.

 adp a more human resource

 

ISAE 3402

International Standard on Assurance Engagements (ISAE) No. 3402.

You can download a copy of ISAE 3402 from the IFAC website here.

isae logo

Leden van

bcc logo